لطفا صبر کنید ...

تولید لباس ایزوله کرونا

موسسه نیکوکاری سرمد

بنا به اهداف روشن پوشش طب کساء با مدیریت آقای محسن شفیعی کارگاه تولیدی پوشاک در فضایی به مساحت 200 متر مربع با 2 عدد چرخ و 4 نفر نیرو شروع به فعالت نموده . در حال حاضر 20 نفر و با انواع دستگاه ها مشغول به کار می باشند. همچنین در این مدت با بکارگیری عزیزان نیازمند در خارج از کارگاه اشتغال زایی انجام پذیرفته ، همچنین تعدادی از پرسنل با کمک کمیته خود به ایجاد کارگاه های کوچک در منازل پرداخته اند دیدگاه و چشم انداز کمیته کارآفرینی بسیار فراتر است و هدفمان ایجاد کارگاه های تولیدی بیشترجهت زنان سرپرست خانوار می باشد

خط تولید لباس ایزوله ویژه کرونا در اصفهان راه اندازی شد

مصاحبه محسن شفیعی در رابطه با لباس ایزوله کرونا در اصفهان