می 4, 2019
پوشاک بیمارستان

معرفی پارچه های بیمارستانی

معرفی پارچه های بیمارستانی و پوشاک بیمارستانی پوشاک بیمارستان پارچه تترون بیمارستانى  تترون شاید پرمصرف ترین پارچه مراکز درمانی باشد که هر سال متراژ بالایی از […]
می 4, 2019
پارچه بیمارستانی

کدام پارچه بیمارستانی مناسب تر می باشد؟

کدام پارچه بیمارستانی مناسب تر می باشد؟ پارچه بیمارستانی مشخصات کیفی پارچه بیمارستانی چیست؟ پارچه بیمارستانی همان طور که می دانیم، محیط بیمارستان باید عاری از […]
09131013946
طراحی سایت